Miluše Sáblíková

Jmenuji se Miluše Sáblíková, rozená Ludvíková. Narodila jsem se roku 1957 v Novém Městě na Moravě a do svých 10 let jsem bydlela v Rozsochách. Poté jsem přestěhovala do Bystřice nad Pernštejnem, kde dosud žiji.

Roku 1976 jsem maturovala na bystřickém gymnáziu a poté jsem byla přijata na Lékařskou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, současnou Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity.

Po promoci v roce 1982 jsem nastoupila na Dětské oddělení Okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě. A v témže roce jsem s provdala za MUDr. Oldřicha Sáblíka, se kterým mám dvě dcery.

Od roku 1988 jsem pracovala jako dětský obvodní lékař na Poliklinice v Bystřici nad Pernštejnem.

Od 1. 1. 1994 pracuji jako privátní praktický lékař pro děti a dorost.

Jsem zapojena do celoživotního vzdělávání lékařů. Pro zkvalitnění péče o pacienty jsem absolvovala i základní kurz a rozšířený kurz homeopatie.

Jsem členkou České lékařské komory, České pediatrické společnosti a Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost.