Ceník

výkoncena
Vyšetření na ŘP, zbrojní průkaz300,- Kč
Rozšíření ŘP200,- Kč
Potvrzení pro studium – OU, SŠ, VŠ – „Lékařský posudek“
- s prohlídkou
- bez prohlídky

200,- Kč
100,- Kč
Potvrzení – přihláška do MŠ – „Lékařský posudek“150,- Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti pro sport a tělesnou výchovu (zimní, letní tábory, lyžařské výcviky, plavecké kurzy, částečné nebo úplně uvolnění z TV)
- s prohlídkou
- bez prohlídky200,- Kč
150,- Kč
Vyšetření za účelem vystavení zdravotního průkazu, svářečského průkazu250,- Kč
Potvrzení pro soudy, policii, PÚ, apod.300,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace k vstupní prohlídce do zaměstnání300,- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu z jiných důvodů150,- Kč
Vystavení náhradního dokladu (PN, OČR)200,- Kč
Očkování na vlastní žádost200,- Kč
Náušnice – propíchnutí ušního lalůčku + nasazení200,- Kč
Náušnice – cena náušnice dle druhu + výkon nastřelení 150 – 200,- Kč za 1 ks náušnice + 100,- Kč nastřelení 1 náušnice (1 ucho)
Potvrzení pro výjezd do zahraničí
- s vyšetřením
- bez vyšetření

300,- Kč
150,- Kč
Potvrzení na ozdravné akce, Mořský koník50,- Kč
Vyplnění „Oznámení úrazu“ pro pojišťovny200,- Kč
Ohodnocení „bolestného“200,- Kč
Výpis pro pojišťovnu – pobyt v nemocnici200,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů300,- Kč
Kopie 1 strany zdravotnické dokumentace2,- Kč
Odběr krve na alkohol včetně vyšetření a protokolu300,- Kč
Vyšetření na žádost policie, OVS, soudu300,- Kč
Vyšetření CRP – C-reaktivní protein v ordinaci – rychlý screeningový test150,- Kč
Vyšetření na „spálového bacila“ (Streptococcus pyogenes)130,- Kč
Aplikace světelné terapie přístrojem Bioptron, 1 sezení100,- Kč
Vyšetření zraku přístrojem Plusoptix150,- Kč