Psychomotorický vývoj dítěte

Vývoj uchopování předmětu

Ulnární dlaňový úchop1.-6. měsíc
Radiální dlaňový úchop6.–7. měsíc
Prstový úchop radiální8. měsíc
Nůžkový úchop8. měsíc
Spodní klíšťkový úchop9. – 10. měsíc
Vrchní klíšťkový úchop11. měsíc


Vývoj řeči

Jednotlivé samohláskyOd 2. měsíce
Brouká (a-a-a, e-e-e)Od 3. měsíce
Jednotlivé slabiky (ba, da)Po 6. měsíci
Zdvojování slabik8.–9. měsíc
Napodobuje zvukyOd 8. měsíce
1 slovo s významemOd 9. měsíce
2 slova s významemOd 12. měsíce


Porozumění řeči

Reaguje na hlas matkyOd 2.–3. týdne
Reaguje na zavolání jménem, na ne-neOd 8. měsíce
Dělá paci-paci apod. na výzvuOd 9. měsíce
Podá předmět na výzvu, ale nepustíOd 10.–11. měsíce
Podá předmět na výzvu a pustí z rukyOd 12. měsíce
Vyhledá očima několik věcí podle názvuOd 12. měsíce


Sociální projevy

Necílený úsměvOd 1.–2. týdne
Cílený úsměvOd 2.–3. týdne
Odliší matku od ostatní osobOd 3. měsíce
Rozezná cizí osobyOd 6. měsíce
Jí zčásti tuhou stravuPo 6. měsíci
Drží láhevOd 8. měsíce
Pije z hrnku s malou dopomocíOd 10. měsíce


Pohybové schopnosti

Samostatná chůzeDo 15 měsíců
Jde do schodů vedeno za jednu rukuDo 18 měsíců
Do schodů i ze schodů samostatně2 roky
Kopne do míče bez předvedení2 roky
Chůze po špičkách (po předvedení)2,5 roku
Skáče snožmo2,5 roku
Pokusy o stoj na jedné noze3 roky


Manuální zručnost:

Kostky

Staví věž ze 2 kostek (po předvedení)15 měsíců
Staví věž ze 3-4 kostek18 měsíců
Staví věž ze 6-7 kostek2 roky
Staví vlak bez komínu2 roky
Staví vlak s komínem2,5 roku
Staví most po předvedení3 roky


Kreslení

Tluče tužkou o papír12 měsíců
Čmárá spontánně po papíře18 měsíců
Napodobí kresbu čáry18 měsíců
Napodobí kresbu vertikální a kruhové čáry2 roky
Napodobí kresbu horizontální čáry2,5 roku
Kreslí kruh podle předlohy3 roky
Kreslí křížek podle předlohy3 roky


Řeč

První slovo s významemKolem 9. měsíce
2 slova12. měsíc
Spojuje dvě slovaPřed 2. rokem
200 – 300 slov2 roky
Tvoří tříslovné věty2 roky
Užívá osobní zájmena2 roky
Užívá minulý čas a množné číslo2,5 roku


Porozumění

Vyplní dva jednoduché slovní rozkazy18 měsíců
Vyplní čtyři slovní rozkazy2 roky
Na otázku „co dělá?“ jmenuje činnosti na obrázku, který vidí3 roky