Kontakt

Lékaři:
MUDr. Miluše Sáblíková
MUDr. Lenka Mičínová Sáblíková
Sestry:
Eva Novotná
Hana Pečinková

IČO: 48894371
Telefon: 566 688 258, 607 041 942
Mobil lékařky: 606 389 188, 607 739 774
Telefon domů: 566 553 271
Telefon ordinace Nedvědice: 607 041 942
Email: Sablikova.Miluse@seznam.cz; Sablikova.Lenka@seznam.cz

Adresy ambulancí:
Pavilon C – Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 580, 593 01

Zdravotní středisko Strážek, Strážek 80, 592 53

Moravec – Obecní dům, Moravec 592 54

Zdravotní středisko Nedvědice, Nedvědice 103, 592 62