Přístrojové vybavení ordinace

Analyzátor CRP – provádí vyšetření vzorku krve odebraného přímo v ordinaci, rozliší zda se jedná o virovou či bakteriální infekci
Močový analyzátor HandUreader – vyšetření vzorku moči, močového sedimentu přímo v ordinaci
Set na nastřelování náušnic - medicinální pearcing
Čistička vzduchu – pomocí čističky dezinfikujeme vzduch v ordinaci
Mission – přístroj umožňuje rychlé orientační sledování červeného krevního barviva. Vyšetření je výhodné hlavně u kojenců, kteří jsou léčeni pro chudokrevnost. Odebírá se kapilární krev - kapka krve z prstu, výsledek je znám okamžitě.Nový analyzátor CRPBioptron