Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

O nás

Miluše Sáblíková

Jmenuji se Miluše Sáblíková, rozená Ludvíková. Narodila jsem se roku 1957 v Novém Městě na Moravě a do svých 10 let jsem bydlela v Rozsochách. Poté jsem přestěhovala do Bystřice nad Pernštejnem, kde dosud žiji.

Roku 1976 jsem maturovala na bystřickém gymnáziu a poté jsem byla přijata na Lékařskou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, současnou Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity.

Po promoci v roce 1982 jsem nastoupila na Dětské oddělení Okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě. A v témže roce jsem s provdala za MUDr. Oldřicha Sáblíka, se kterým mám dvě dcery.

Od roku 1988 jsem pracovala jako dětský obvodní lékař na Poliklinice v Bystřici nad Pernštejnem.

Od 1. 1. 1994 pracuji jako privátní praktický lékař pro děti a dorost.

Jsem zapojena do celoživotního vzdělávání lékařů. Pro zkvalitnění péče o pacienty jsem absolvovala i základní kurz a rozšířený kurz homeopatie.

Jsem členkou České lékařské komory, České pediatrické společnosti a Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost.

 

Lenka Mičínová Sáblíková

Jmenuji se Lenka Mičínová Sáblíková. Narodila jsem se roku 1984 v Novém Městě na Moravě a dětství jsem strávila v Bystřici nad Pernštejnem, kde žiji dosud.

Roku 2004 jsem odmaturovala na bystřickém gymnáziu a po té jsem byla přijata na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia jsem se věnovala pediatrii – tedy dětskému lékařství. 3 roky během studia na lékařské fakultě jsem absolvovala rozšířenou výuku dětského lékařství s praxí v brněnské dětské nemocnici.

Po promoci v roce 2010 jsem nastoupila do ordinace své maminky, kde pracuji dosud. 6 měsíců jsem strávila na Dětském oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě a v lednu 2011 jsem nastoupila na Pediatrickou kliniku Fakultní dětské nemocnice v Brně, kde pracuji stále.Pracovala jsem na oddělení pro kojence, menší děti, dále na oddělení pro větší děti a dorostence, dětské jednotce intenzivní péče a 3 měsíce ve fakultní porodnici Obilní trh. Také se podílím na službách na lůžkovém oddělení a na lékařské pohotovostní službě (LSPP) v brněnské dětské nemocnici.

Dne 4.6.2014 jsem úspěšně absolvovala atestaci z oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Dále se věnuji problematice dětské obezitologie.

Pro zkvalitnění péče o naše pacienty se účastním mnoha odborných školení a seminářů, jsem zapojena do celoživotního vzdělání lékařů.

Jsem členkou České lékařské komory, České pediatrické společnosti a Společností praktických lékařů pro děti a dorost.