Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Posudková činnost

Důležité informace

Posudky o zdravotní způsobilosti jsou vždy doprovázeny vyšetřením dítěte a administrativou, proto takové posudky nelze vystavovat na počkání.
Na vystavení posudku se objednejte.

Je-li dítě v péči odborné ambulance (alergologie, kardiologie, neurologie, …), je nutné, abychom pro posudek od Vás měli zprávu z poslední kontroly.

Vystavování posudků je v kompetenci pouze registrujícího lékaře.

Zdravotní způsobilost k brigádě či práci

V kompetenci dětského lékaře je vydávat posudky o zdravotní způsobilosti k práci pouze v kategorii č. I. a součástí práce nesmí být činnost, která má stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jiným právním předpisem (vč. Vyhlášky č. 79/2013 Sb.).

Jedná-li se o jinou kategorii práce, než je dětský lékař oprávněn posoudit, bude žadateli vypracován výpis z dokumentace.

Posudek je vydáván na základě písemné žádosti žadatele.

Zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu

Pro děti, které sportují vrcholově či studují (chystají se na přijímací zkoušky) na sportovní škole, musí posudek o zdravotní způsobilosti vydat tělovýchovný lékař.

Mějte s sebou

  • vyplněnou Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
  • u výkonnostníhosportovce je nutné přinést výsledek klidového echokardiografického vyšetření
  • u zdravotně náročných disciplínje vyžadováno zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve

Elektrokardiogram – EKG

Pokud pro Vás platí nutnost poskytnutí EKG, na vyšetření se můžete objednat bez doporučení.

  • Dětská kardiologická ambulance, Nemocnice Nové Město na Moravě
  • Pavel Vacovský, dětský kardiolog, poliklinika Žďár nad Sázavou

Zdravotně náročné sportovní disciplíny

Např. ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus.

Podrobněji v příloze č. 1 k vyhlášce č. 391/2013 Sb.

Zdravotní způsobilost pro řízení vozidel

Posudek se vydává na základě lékařské prohlídky.

Nosíte-li brýle/kontaktní čočky, mějte s sebou zprávu od očního lékaře s vyjádřením, zdali jsou splněny podmínky pro řízení s nutností korekce zrakové vady.

Zdravotní způsobilosti pro účast na táborech a školních zotavovacích akcích

Lékař je dle zákona povinen posudek vystavit do 10 dnů od požádání, v komplikovaných případech do 30 dnů.

Má-li dítě splněnou preventivní prohlídku v řádném termínu a máme dostupné poslední zprávy z odborných ambulancí, je možno využít telefonické domluvy a následně si posudek bez čekání vyzvednout.

Platnost posudku je 24 měsíců.

Vystavování posudků je v kompetenci pouze registrujícího lékaře.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Mějte s sebou

  • vyplněnou přihláškou ke studiu na střední škole s uvedenými kódy studijních oborů

Na základě studijního oboru se kontrolují relevantní zdravotní omezení (dle Nařízení vlády 211/2010 ve znění nařízení vlády 367/2012). V případě nalezení rozporu může být požadováno vyjádření odborného lékaře a posudek je vystaven až na základě jeho rozhodnutí.