Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Psychomotorický vývoj dítěte

Vývoj uchopování předmětu

Ulnární dlaňový úchop 1.-6. měsíc
Radiální dlaňový úchop 6.–7. měsíc
Prstový úchop radiální 8. měsíc
Nůžkový úchop 8. měsíc
Spodní klíšťkový úchop 9. – 10. měsíc
Vrchní klíšťkový úchop 11. měsíc

Vývoj řeči

Jednotlivé samohlásky Od 2. měsíce
Brouká (a-a-a, e-e-e) Od 3. měsíce
Jednotlivé slabiky (ba, da) Po 6. měsíci
Zdvojování slabik 8.–9. měsíc
Napodobuje zvuky Od 8. měsíce
1 slovo s významem Od 9. měsíce
2 slova s významem Od 12. měsíce

Porozumění řeči

Reaguje na hlas matky Od 2.–3. týdne
Reaguje na zavolání jménem, na ne-ne Od 8. měsíce
Dělá paci-paci apod. na výzvu Od 9. měsíce
Podá předmět na výzvu, ale nepustí Od 10.–11. měsíce
Podá předmět na výzvu a pustí z ruky Od 12. měsíce
Vyhledá očima několik věcí podle názvu Od 12. měsíce

Sociální projevy

Necílený úsměv Od 1.–2. týdne
Cílený úsměv Od 2.–3. týdne
Odliší matku od ostatní osob Od 3. měsíce
Rozezná cizí osoby Od 6. měsíce
Jí zčásti tuhou stravu Po 6. měsíci
Drží láhev Od 8. měsíce
Pije z hrnku s malou dopomocí Od 10. měsíce

Pohybové schopnosti

Samostatná chůze Do 15 měsíců
Jde do schodů vedeno za jednu ruku Do 18 měsíců
Do schodů i ze schodů samostatně 2 roky
Kopne do míče bez předvedení 2 roky
Chůze po špičkách (po předvedení) 2,5 roku
Skáče snožmo 2,5 roku
Pokusy o stoj na jedné noze 3 roky

Manuální zručnost:

Kostky

Staví věž ze 2 kostek (po předvedení) 15 měsíců
Staví věž ze 3-4 kostek 18 měsíců
Staví věž ze 6-7 kostek 2 roky
Staví vlak bez komínu 2 roky
Staví vlak s komínem 2,5 roku
Staví most po předvedení 3 roky

Kreslení

Tluče tužkou o papír 12 měsíců
Čmárá spontánně po papíře 18 měsíců
Napodobí kresbu čáry 18 měsíců
Napodobí kresbu vertikální a kruhové čáry 2 roky
Napodobí kresbu horizontální čáry 2,5 roku
Kreslí kruh podle předlohy 3 roky
Kreslí křížek podle předlohy 3 roky

Řeč

První slovo s významem Kolem 9. měsíce
2 slova 12. měsíc
Spojuje dvě slova Před 2. rokem
200 – 300 slov 2 roky
Tvoří tříslovné věty 2 roky
Užívá osobní zájmena 2 roky
Užívá minulý čas a množné číslo 2,5 roku

Porozumění

Vyplní dva jednoduché slovní rozkazy 18 měsíců
Vyplní čtyři slovní rozkazy 2 roky
Na otázku „co dělá?“ jmenuje činnosti na obrázku, který vidí 3 roky